בדיקת דגם לוח האם ללא תוכנה
הפעלת Windows 8 במצב בטוח