שימוש בתווים מיוחדים ב- Windows
סגירת תוכנה שלא מגיבה ב- Windows