הגדרת כתובת IP קבועה
שימוש בתווים מיוחדים ב- Windows